Base de dades d'empreses energètiques de la província d'Alacant

A fi de facilitar el coneixement de les empreses que presten servici en la província d'Alacant, s'ha elaborat esta base de dades que conté informació de contacte, servicis comercialitzats que oferix i el seu àmbit geogràfic d'activitat.

Poden formar part d'esta base de dades, qualsevol empresa, persona física o jurídica que exercisca la seua activitat en la Província d'Alacant i proporcione servicis en matèria energètica com són empreses d'energies renovables, eficiència energètica, ESE´s, instal•ladors, etc.

Les dades facilitades per les empreses podran ser consultades de forma pública a través de la Web de l'Agència Provincial de l'Energia.

Si està interessat a formar part de la base de dades, introduïsca les seues dades: Registrar nova empresa

Nota: L'Agència Provincial de l'Energia d'Alacant no es fa responsable sobre la veracitat o omissió de les dades publicades en esta base, en la mesura que estes dades han sigut proporcionades per les pròpies empreses que hi estan incloses.