Març / 2021

Intelligent Cities Challenge

Intelligent Cities Challenge

 

 

L’Agència de l’Energia és un dels stakeholders que assessora a la Diputació d’Alacant com a participant en el projecte Intelligent Cities Challenge (ICC) que busca afavorir la transformació digital i sostenible de les ciutats de la Unió Europea.

 

El projecte està liderat pel diputat d’Innovació, Agenda Digital i Fons Europeus, Adrián Ballester, i busca trobar solucions en matèria de sostenibilitat i economia verda i digitalització.

 

A més, l’Agència de l’Energia forma part del grup de treball creat per a desenrotllar el projecte que tindrà una duració de dos anys i mig al llarg dels quals es realitzaran diversos workshops a nivell provincial amb els stakeholders – experts en matèries com aigua, energia i digitalització- i City Labs a nivell europeu amb la resta de ciutats i entitats locals participants en ICC.