Informació i Notícies

Desembre / 2022

BALANÇ 2022 – PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC

 

L’Agència de l’Energia, que dona suport tècnic al departament de Medi Ambient de la Diputació d’Alacant en la gestió del Pla Provincial d’Estalvi Energètic, ha estat durant tot enguany treballant intensament en la supervisió de les obres d’execució d’aquest pla l’objectiu principal del qual és el desenvolupament d’inversions que contribuïsquen a reduir les factures d’energia dels ajuntaments i obtindre instal·lacions públiques més eficients.

 

Enguany les obres executades han sigut al voltant d’una trentena per un pressupost de més de 1,6 milions d’euros.

 

– En Vall d’Alcalà, per exemple, s’ha millorat el comportament tèrmic de les façanes de diversos edificis municipals com el bar de la piscina i el centre “Al Azraq”, on s’ha substituït tot el front de tancament per una nova fusteria d’alumini, s’ha instal·lat una nova finestra motoritzada i també s’ha pintat i adequat la sala.

 

 

 

 

– A Catral s’han col·locat instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a la casa consistorial, la biblioteca i la guarderia.

 

 

-A Xixona, s’ha instal·lat un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, i també es millorat l’eficiència energètica de l’enllumenat públic canviant diverses lluminàries per una altra més eficients; s’ha col·locat una instal·lació fotovoltaica en la piscina municipal, i s’han canviat els de focus de poliesportiu a llums led.

 

 

 

Les obres realitzades són de diversa índole:

 

– De millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions municipals (enllumenat públic, il·luminació interior i climatització).

 

 

– De millora del comportament tèrmic de les envolupants dels edificis municipals (substitució de tancaments per uns altres de millors prestacions tèrmiques i millora del comportament tèrmic de l’envolupant mitjançant l’addició d’aïllament en façanes i cobertes).

 

 

– D’instal·lacions per a l’ús d’energies renovables (instal·lació de solar fotovoltaica per a autoconsum en edificis municipals i en piscines municipals; conversió del sistemes de bombament d’aigua potable a bombament solar fotovoltaic; instal·lació de solar tèrmica per a ACS/climatització en piscina municipal coberta; i instal·lació d’energies renovables en el sistema de proveïment d’aigua potable).

 

 

– D’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

 

 

 


Desembre / 2022

CONTRACTE MARC D’ELECTRICITAT: 149 ENTITATS ADHERIDES

 

Un total de 149 entitats locals s’han sumat fins ara al nou contracte marc d’electricitat 100% renovable que ofereix la Diputació d’Alacant i que compta amb l’assistència tècnica de l’Agència.

 

Fins hui, els contractes adjudicats per les entitats locals adherides a través d’aquest acord marc ascendeixen en el seu conjunt a 301.512.137,47 € de valor estimat en el qual s’inclou impostos i previsió de topall de gas i suposen la gestió de més de 11.347 punts de subministrament. A més, es comercialitzarà 308.139.026 MWh/any d’energia 100% renovable.

 

La Diputació d’Alacant ofereix – a través de l’Agència Provincial d’Energia d’Alacant- assistència tècnica en el procediment d’adjudicació dels contractes, aquesta ajuda consisteix en l’elaboració de les memòries tècniques necessàries per a concretar l’oferta econòmica que millor s’adapte a les necessitats dels sol·licitants i en l’assessorament en tot el procediment d’adjudicació.