Maig / 2020

OBERT EL TERMINI PER A ADHERIR-SE Al NOU CONTRACTE MARC D’ELECTRICITAT

OBERT EL TERMINI PER A ADHERIR-SE Al NOU CONTRACTE MARC D’ELECTRICITAT

 

 

Els ajuntaments i entitats públiques de la província d’Alacant ja poden formalitzar l’adhesió al nou Contracte Marc d’electricitat amb Garantia d’Origen Renovable de la Diputació d’Alacant.

 

Poden adherir-se a aquest Acord Marc les entitats de la província d’Alacant i les seues entitats dependents adherides a la Central de Contractació Provincial. Aquelles entitats locals que encara no estiguen adherides a la Central també poden participar en aquest Acord Marc si prèviament acorden la citada adhesió genèrica.

 

L’Acord Marc té una duració de 2 anys. L’adhesió específica i l’adjudicació del contracte podrà realitzar-se des de l’inici de l’Acord i fins al 30 de setembre de 2020.

 

Cada entitat adherida podrà adjudicar el contracte basat al proveïdor l’oferta econòmica del qual li resulte específicament la millor, conforme al resultat d’una memòria tècnica que detall el cost econòmic anual de cadascuna de les ofertes presentades pels proveïdors, sobre la base del consum energètic històric real de l’últim any de tots els punts de subministrament que vagen a formar part del contracte. Aquelles entitats que no compten amb mitjans tècnics o, en el seu cas, ho consideren convenient, podran recaptar assistència de l’Agència Provincial de l’Energia per a la redacció de la memòria tècnica corresponent al seu subministrament.

 

Més informació

 

Dubtes o consultes:

– Agència Provincial de l’Energia d’Alacant
Contacte: 96 526 84 02

– Àrea d’Assistència a Municipis-Central de Contractació (Diputació d’Alacant)
Contacte: 96 598 88 94 (ext. 5339 i 5327)