Missió

L’Agència sorgeix com a instrument de planificació i gestió energètica que coordina activitats amb les administracions locals, empreses i agents socioeconòmics per a promoure l’ús intel·ligent de l’Energia a través d’accions i campanyes que incrementen l’eficiència, l’estalvi energètic i la promoció de recursos nets i renovables, i prestar una atenció especial al desenvolupament sostenible de la província i la racionalització energètica al sector turístic.

Objectius

  • Reduir el consum energètic provincial fins a un 32,5% fins a l’any 2030.
  • Valorar el potencial energètic de la província, i promoure especialment l’ús de l’energia solar tèrmica i fotovoltaica.
  • Millorar l’eficiència energètica als edificis públics i instal•lacions municipals.
  • Augmentar el nivell d’informació de la ciutadania en pràctiques d’estalvi energètic i de les disposicions nacionals i europees sobre l’ús racional d’energia.
  • Informar i sensibilitzar els turistes i visitants en els seus hàbits de consum energètic.
  • Difondre els avantatges i ajudar a la implantació d’instal•lacions d’energies renovables i aplicar accions per a millorar l’eficiència energètica a les PIME.
  • Assessorar els professionals sobre els sistemes de tecnologia que permeten un ús racional de l’energia i que estan lligades a l’ús d’energies renovables.
  • Augmentar la sensibilització dels promotors, empresaris i agents de la indústria hotelera i residencial turística cap a tecnologies netes i l’ús d’energies sostenibles.
  • • Establir sistemes de transferència d’experiències mitjançant la cooperació amb altres agències d’energia, a escala local, nacional i internacional.