Ajudes Diputació d’Alacant

 

La Diputació d’Alacant publica ajudes tots els anys per a la redacció dels diferents documents que els municipis han de lliurar com a signants del Pacte dels Alcaldes i/o del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.

 

Últimes convocatòries:

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUDES NO *DINERADAS PER A MUNICIPIS ADHERITS AL PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L’ENERGIA. ANUALITAT 2023 (B.O.P. 17/08/2023)

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA PACTE DELS ALCALDES (B.O.P. 20/04/2022)

 

–  CONVOCATÒRIA AJUDES PER A PACTE DELS ALCALDES Y/O PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L’ENERGIA, ANUALITAT 2022  (B.O.P. 17/11/2021)

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA MUNICIPIS ADHERITS AL PACTE DELS ALCALDES Y/O AL PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L’ENERGIA EN LA PROVÍNCIA D’ALACANT (B.O.P. 02/10/2020)

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DELS INVENTARIS D’EMISSIONS DE REFERÈNCIA, AVALUACIONS DE VULNERABILITAT I RISCOS DEL CANVI CLIMÀTIC, PLANS D’ACCIÓ PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE [NUEVOS I INTEGRADOS], INFORMES DE SEGUIMENT ESTIMATIUS I INFORMES DE SEGUIMENT QUANTITATIUS PER A MUNICIPIS ADHERITS AL PACTE DELS ALCALDES Y/O AL PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L’ENERGIA EN LA PROVÍNCIA D’ALACANT. (CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER A 2020) (B.O.P. 22/11/19)

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALS MUNICIPIS ADHERITS AL PACTE DELS ALCALDES. ANUALITAT 2018. (B.O.P. 16/03/18)

 

– EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ Núm. 385 DEL VICEPRESIDENT 6è I DIPUTAT DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI DE 9 DE NOVEMBRE DEL 2017 DE L’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, PER LA QUAL ES CONVOCA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’INVENTARIS D’EMISSIONS DE REFERÈNCIA, AVALUACIONS DE VULNERABILITAT I RISCOS DEL CANVI CLIMÀTIC, PLANS D’ACCIÓ PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE [NOUS I INTEGRATS], INFORMES DE SEGUIMENT I INVENTARIS D’EMISSIONS DE SEGUIMENT. (B.O.P. 27/11/17)