Avís legal: Condicions d’accés i ús del lloc web

 

Tot accés a aquest lloc web i l’ús de la informació que conté implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

 

 1. Titularitat i ús de la informació continguda al lloc web

Aquest és el lloc web de l’AGÈNCIA PROVINCIAL DE L’ENERGIA D’ALACANT FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d’ara endavant Agència Provincial de l’Energia), les dades de la qual són les següents:

CIF: G-54454376

Inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, número 187-A

Domicili social: Avinguda de l’Estació, 6 – 03005 Alacant

Oficines: Avinguda de Dénia, 88, 2º A – 03016 Alacant

Telèfon: 96.526.84.02

Fax: 96.515.02.80

 

L’objectiu d’aquest lloc web és oferir informació a l’usuari sobre la pròpia Agència Provincial de l’Energia i sobre les activitats que realitza i els servicis que presta.

L’accés al lloc web, així com l’ús que puga fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l’usuari. Només està autoritzat l’ús personal o privat i no comercial, raó per la qual queda prohibida la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació de la informació continguda al lloc web, excepte amb l’autorització de l’Agència Provincial de l’Energia.

 

 1. Qualitat de la informació i continguts

L’Agència Provincial de l’Energia farà els esforços precisos per a evitar errades i, si escau, corregir-les o actualitzar-les com més prompte siga possible. Així mateix, podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquest lloc web o de la seua configuració o presentació, excepte en els casos als quals, d’acord amb una disposició legal, haja de mantenir-se la informació i durant el temps que siga necessari.

Els llistats que es puguen publicar en aquest lloc web i que continguen dades de caràcter personal s’ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Aquests llistats no constitueixen una font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni ser transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment dels propis afectats. L’Agència Provincial de l’Energia eliminarà del lloc web les dades de caràcter personal que hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual n’hagueren sigut publicades.

 

 1. Disponibilitat de la informació

L’Agència Provincial de l’Energia no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor web. El servidor podrà ser desconnectat sense avís previ en cas de necessitat per a realitzar tasques de manteniment, encara que es faran tots els esforços perquè l’impacte en la disponibilitat d’aquest lloc web siga el mínim possible.

L’Agència Provincial de l’Energia no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l’usuari que es derive de l’accés a aquest lloc web o de l’ús d’informació o aplicacions en ell continguts.

 

 1. Política de privadesa

La privadesa d’aquest lloc web es basa en els punts següents:

 • Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els servicis del lloc web.
 • Automàticament s’obtindrà exclusivament informació tècnica, i aquesta serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servici. Quan visite vosté aquest lloc web, el seu navegador podrà emmagatzemar informació tècnica al seu ordinador: l’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només serveixen per a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, per a seleccionar la fulla d’estil més adequada i perquè la visualització del lloc web siga correcta i també l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es visualitzen ben els accents). També podrà ajudar-nos a millorar el disseny del nostre lloc web i a obtenir d’estadístiques (per a conèixer el nombre de “visitants únics” que té el nostre web, per exemple).
 • En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, del 27 d’abril, si envia qualsevol formulari disponible en aquest web, vosté donarà expressament el seu consentiment perquè les seues dades personals siguen tractades per l’AGÈNCIA PROVINCIAL DE L’ENERGIA D’ALACANT, FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA (amb domicili a Avinguda de Dénia núm. 88; 03016 Alacant) amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud expressada al formulari i per a les finalitats pròpies de l’entitat. Aquestes dades no se cediran a cap tercera persona, excepte a les autoritats públiques d’acord amb les obligacions legals aplicables. La base legal del tractament és el seu propi consentiment, que podrà retirar en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seua retirada. Les dades seran conservades mentre no ens sol·licite la seua baixa i durant el període que siga necessari per a atendre presumptes responsabilitats legals. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o limitació, pot vosté dirigir-se per escrit al Registre d’aquesta Fundació indicant clarament la referència “Tutela de Drets Protecció de Dades” i adjuntant fotocòpia del seu document acreditatiu d’identitat, així com la documentació addicional que siga necessària segons el cas. Pot exercir el dret de reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, àudio i altres materials de qualsevol tipus, són propietat de l’Agència Provincial de l’Energia o de terceres persones que hagen autoritzat l’Agència per a l’ús d’aquests continguts, llevat que s’indique expressament la seua lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Agència Provincial de l’Energia o d’aquell que en siga el titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se pel que fa als drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Agència Provincial de l’Energia poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es deriven.

 

 1. Establiment d’hipervincles
 1. Hipervincles d’aquest lloc a altres pàgines web: en aquest lloc web es podran incloure aquells enllaços a pàgines d’Internet de terceres persones (“links”), que es consideren d’interès per als usuaris. No obstant això, l’Agència Provincial de l’Energia no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts de les pàgines de tercers als quals es faça referència al lloc web.
 2. Hipervincles des d’altres pàgines d’Internet a aquest lloc web: els usuaris que es proposen establir un hipervincle entre la seua pàgina web i la de l’Agència Provincial de l’Energia hauran de tenir en compte el següent: L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Agència Provincial de l’Energia i el propietari de la pàgina web a la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de l’Agència Provincial de l’Energia dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l’Agència Provincial de l’Energia ha autoritzat expressament l’hipervincle, ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o llocs a disposició a la pàgina web des de la qual s’establisca l’hipervincle.
 3. L’Agència Provincial de l’Energia no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l’establiment de l’hipervincle puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hipervincle.
 4. La pàgina web a la qual s’establisca l’hipervincle no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanguen a l’Agència Provincial de l’Energia, excepte aquells signes que formen part de l’hipervincle.
 5. La pàgina web en la qual s’establisca l’hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, i tampoc tindrà continguts contraris als drets de tercers.