Energies Renovables

 

Què són les energies renovables?

El Sol és la principal font d’energia del planeta. Produeix una sèrie de fenòmens naturals l’aprofitament dels quals dóna origen a les energies renovables. Perquè el Sol esdevé una font inesgotable d’energia, a nivell humà, podem considerar que les energies renovables també ho són. Un altre dels avantatges de les Energies Renovables és que es consumeixen principalment on es generen.

Tipos de energías renovables

SOLAR

La llum directa del Sol la podem aprofitar tant per a generar electricitat com per a escalfar fluids (com ara l’aigua). A partir d’este principi sorgeixen dues tecnologies diferents per a l’aprofitament de la llum solar. L’energia fotovoltaica, que produeix electricitat, i l’energia solar tèrmica, que genera aigua calenta.
Llegir-hi més

EÒLICA

El Sol escalfa l’aire sobre la superfície de la Terra i provoca el vent. L’energia eòlica aprofita la velocitat del vent per generar-hi electricitat.
Llegir-hi més

HIDRÀULICA

El Sol escalfa els mars i oceans evaporant l’aigua, que transportada en forma de núvols retorna a la Terra com a pluja. L’acumulació de l’aigua dels rius a les preses s’utilitza per a generar electricitat per mitjà de salts d’aigua.
Llegir-hi més

BIOMASSA

El Sol genera vida. L’aprofitament dels residus orgànics forestals i agrícoles principalment (restes de podes, sembres, neteja de boscos, etc.) com a combustible és el que anomenem biomassa.
Llegir-hi més