Hidràulica

Què és?

És una energia que s’obté a partir dels salts o corrents d’aigua. L’energia elèctrica s’hi obté deixant caure l’aigua per gravetat, de manera que en passar per una turbina mou un generador elèctric.

Es considera una energia renovable que depén de les precipitacions que es produesquen en la part alta dels rius anteriors a les preses.

Es pot diferenciar entre l’energia hidràulica, que prové de grans preses, i la minihidràulica, que prové de salts d’aigua i amb una potència instal•lada de fins a 10 MW.

Avantatges.

  • És renovable, ja que l’aigua emprada és retornada a la llera del riu.
  • És autòctona, per la qual cosa evita la importació d’altres països.
  • No produeix contaminació ja que no genera calor ni emissions contaminants.
  • Permet emmagatzemar aigua per a regadiu i altres usos d’emergència.
  • Les preses regulen el cabal dels rius tot evitant inundacions en les parts baixes del curs.

Desavantatges

  • El seu rendiment depén de les condicions meteorològiques.