Base de dades energètiques de la província d’Alacant

Taules i gràfics per any del consum d’energia final, primària, producció, potència elèctrica instal•lada, indicadors socioeconòmics i mediambientals i mesura de consum de productes petrolífers.

Descarrega el document