Ajudes i Subvencions

PLA PROVINCIAL ESTALVI ENERGÈTIC

 

2023

 

CONVOCATÒRIA DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC OPTIMITZA. REDACCIÓ DE PROJECTES. CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER A 2023 (15/12/2022)

 

2019

 

CONVOCATÒRIA PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 2019. REDACCIÓ DE PROJECTES. (B.O.P. 10/01/2019)

– EXTRACTE DE L’ACORD D’13 DE DESEMBRE DE 2018 DEL PLE DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, CELEBRAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA PEL QUAL S’APROVEN LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC ANUALITAT 2019 I ES CONVOCA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR D’AJUNTAMENTS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES INCLOSOS EN EL PLA (CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER A L’ANUALITAT 2019). (B.O.P. 10/01/2019)

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 2019 I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES. (B.O.P. 17/07/2019)

CONVOCATÒRIA PER A CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR D’AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES DEL PEE-2019 (B.O.P. 16/04/2021)

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA EXECUCIÓ PROJECTES PLA PROVINCIAL ESTALVI ENERGÈTIC 2019 I RECTIFICACIÓ ANNEX II DE LES BASES (B.O.P. 03/08/2021)

BASES-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2022 PER A EXECUCIÓ DELS PROJECTES REDACTATS DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 2019 (B.O.P. 19/04/2022)

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL 2022 PER A EXECUCIÓ DELS PROJECTES DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC DE 2019 (B.O.P. 09/08/2022)

 

2016

 

APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 2016 (B.O.P. 05/03/2015)

PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC (ANUALITAT 2016) – RESOLUCIÓ REDACCIÓ DE PROJECTES  (B.O.P. 30/09/2016)

EXTRACTE DE L’ACORD D’1 DE MARÇ DE 2017 DEL PLE DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, CELEBRAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, PEL QUAL ES CONVOCA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC ANUALITAT 2016 (B.O.P. 28/03/2017)

SUBVENCIONS PER ALS AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES INCLOSOS EN L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL PLA P. D’ESTALVI ENERGÈTIC 2016 (B.O.P. 03/07/2017)

 

2015

 

BASES PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC 2015 (B.O.P. 17/04/2014)

ACORD PLE MODIFICACIÓ BASES DE CONVOCATÒRIA DEL PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC ANUALITAT 2015. (B.O.P. 25/06/2014)

APROVACIÓ PLA PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 2015
(B.O.P. 05/03/2015)

 

COMPLEMENTARI 2015

 

BASES DEL PLA COMPLEMENTARI AL PROVINCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC ANUALITAT 2015
(B.O.P. 17/04/2015)

 

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

 

2018

 

EXTRACTE DE L’ACORD DE 13 DE JULIOL DE 2018 DEL PLE DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PEL QUAL S’APROVEN LA CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PER ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2018 (FONS DE COOPERACIÓ) (B.O.P. 24/07/2018)

Más información

 

2017

 

EXTRACTE DE L’ACORD DE 5 DE MAIG DE 2017 DEL PLE DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PEL QUAL S’APROVEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PER ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DESTINADES A LA REPARACIÓ D’INFRAESTRUCTURES AFECTADES PELS ÚLTIMS TEMPORALS (RDL 2/2017), ANUALITAT 2017 (B.O.P. 19/05/2017)