Eficiència energètica

L’eficiència energètica consisteix en la reducció del consum de l’energia tot mantenint els mateixos proveïdors energètics, sense disminuir el confort i la qualitat de vida, i que protegesca el medi ambient i assegure el proveïment i el foment sostenible del seu ús.