Eòlica

Què és?

El terme eòlic prové d’Èol, nom del déu del vent en la mitologia grega. Per tant, podem dir que és l’energia que aprofita el vent per generar-hi electricitat. La tecnologia més estesa a hores d’ara són els molins d’eix horitzontal de tres aspes. El vent incideix sobre les aspes que fan girar l’eix del molí, connectat, al seu torn, a un generador elèctric que subministra la xarxa general. Hi ha altres tipus de molins, com els d’eix vertical, però el seu ús és escàs pel seu rendiment inferior en l’obtenció d’energia en comparació amb l’hèlix tripala.

Generalment se situen a les crestes de muntanyes o en zones de vent constant. També s’està estudiant la implantació de molins mar endins (offshore) que són aquells que es troben en la costa litoral però dins del mar. És una energia totalment neta i rendible econòmicament per si sola.

Al marge de grans instal•lacions, hi ha aerogeneradors “domèstics” de mida reduïda, que com a sistema de suport a altres instal•lacions, com ara la solar fotovoltaica, resulten molt efectius en zones rurals aïllades de la xarxa.

Avantatges

  • L’energia eòlica és gratuïta i inesgotable.
  • És una energia econòmicament rendible.
  • No produeix contaminació ni residus.
  • • Els pics en la producció es produeixen quan les condicions climatològiques són inestables, que és quan es produeixen els pics de demanda.

Els únics inconvenients que presenta este tipus d’energia van associats a la degradació visual del paisatge on s’instal•len.