Maig / 2024

Ja està disponible el Pla de Transició Energètica de la Província d’Alacant 2021-2030

Ja està disponible el Pla de Transició Energètica de la Província d’Alacant 2021-2030

 

 

La província d’Alacant s’enfronta a la necessitat d’abordar la transició energètica com a resposta als actuals desafiaments ambientals i econòmics. En aquest context, el «Pla de Transició Energètica de la Província d’Alacant 2021-2030» emergeix amb l’objectiu de traçar el rumb cap a una matriu energètica sostenible, eficient i resilient per a la dècada vinent. També naix de la necessitat d’actualitzar l’anterior «Pla Energètic de la Província d’Alacant 2010-2020» després dels nous acords aprovats per la Comissió Europea.

 

Al juliol de 2021 la Comissió Europea va adoptar un conjunt de propostes per a que les polítiques climàtiques, energètiques, de transport i fiscals de la UE siguen aptes per a reduir les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle en almenys un 55% per a 2030 i que el continent aconseguisca la neutralitat climàtica en 2050.

 

ESTRUCTURA DEL PLA

 

El document s’estructura i aprofundeix en els següents punts:

 

Anàlisi del marc legislatiu actual en matèria d’eficiència energètica a nivell regional, nacional, europeu i mundial.

 

Situació econòmic-social de la província d’Alacant.

 

Dades energètiques de la província d’Alacant, que inclou informació sobre producció i consums d’energia primària i final, desglossada per fonts energètiques i per sectors. També ofereix dades del consum d’energies renovables, la intensitat energètica final i analitza indicadors ambientals relacionats amb el consum d’energia.

 

 

 

Evolució d’infraestructures: on es mostra el nombre d’instal·lacions de generació elèctrica i potència instal·lada a la província d’Alacant. Aquest apartat es completa amb informació sobre les infraestructures gasistes, d’hidrogen (en projecte) i petrolíferes.

 

Actualització dels objectius de reducció d’emissions de CO₂, augment de les energies renovables i reducció del consum d’energia i aconseguir la neutralitat climàtica d’ací a 2050.

 

Projeccions energètiques a la província d’Alacant: S’aprofundeix en la projecció d’escenaris de consum d’energia final a 2030, la projecció d’escenaris de consum d’energia primària a 2030, la projecció d’escenaris de projecció d’energia renovable a 2030, la projecció sobre la penetració del vehicle elèctric i la projecció d’emissions.

 

Definició d’actuacions estratègiques sostingudes per dos pilars: L’Eficiència Energètica i les Energies Renovables. Sobre ells s’assenten 10 línies estratègiques d’actuacions i 37 accions concretes.

 

L’estudi es completa amb una anàlisi de les fonts de finançament per a dur a terme d’una manera reeixida la desitjada transició energètica i una proposta de Pla de Comunicació i Difusió per a la seua implementació a la província. També inclou un llistat de consums d’energia elèctrica per municipis de la província del període 2020-2022.

 

 

 

Consulta ací el «Pla de Transició Energètica de la Província d’Alacant 2021-2030»